Mültecilerin gözünden hayat

2021 yılı sonu prestijiyle savaş, şiddet, zulüm ve insan hakları suiistimalleri nedeniyle yerinden edilmiş insanların sayısı bir evvelki yıla …

Posted On