Kamuda görev yapanların avukatlık stajına ilişkin yönetmelik yürürlükte

Kamuda misyon yapanlar ile sigortalı çalışanların avukatlık stajına ait yönetmelik yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Misyon Yapanlar ile Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik’e nazaran, isimli ve idari yargı hakim ve savcı adayları ile hakim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının takım yahut durumlarında misyon yapanlar ile sigortalı çalışanlar, Avukatlık Kanunu‘nda yazılı staja kabul kurallarını haiz olmak kuralıyla avukatlık stajını gerçekleştirebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının takım yahut konumlarında misyon yapanlara, avukatlık stajının gerçekleştirilmesi konusunda ilgili ünitelerce gereken kolaylık sağlanacak.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları, stajyerlerin yarı vakitli, dönüşümlü, vardiyalı, nöbet yöntemi, uzaktan yahut esnek çalışma üzere imkanlardan yararlanmalarını sağlayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının takım yahut durumlarında vazife yapanlar ile sigortalı olarak çalışanlar, stajın başladığını ve bittiğini, misyon yaptıkları kamu kurum ve kuruluşu ile çalıştıkları iş yerine bildirecek. Misyon ve iş yeri değişikliği halinde de birebir bildirimde bulunulacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının takım yahut konumlarında vazifeli olanlar, stajlarının avukat yanındaki kısmını, staj yapılan baro levhasına kayıtlı ve meslekte en az 5 yıl kıdeme sahip kamuda çalışan yahut bağımsız ofisi bulunan bir avukat yanında gerçekleştirecek.

Kamuda misyon yapan ve aylıksız yahut fiyatsız müsaade almak suretiyle stajına devam edenler, vazifelerine dönmeleri halinde stajlarını yönetmelik kararlarına nazaran tamamlayacak.

KANUN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMIŞTI

TBMM’de 8 Haziran’da kabul edilerek maddeleşen Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, avukatlık stajına fiilen mahzur olmamak koşuluyla rastgele bir işte sigortalı çalışılmasının, avukatlık stajının yapılmasına mani olmayacağı karar altına alınmıştı.

Aynı kanunla, isimli ve idari yargı hakim ve savcı adayları ile hakim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının takım yahut durumlarında vazife yapanların da misyonları sırasında avukatlık stajı yapabilmesine imkan tanınmıştı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.