Borsa’da dünkü gerileme sonrasında ne olacak?

Borsa Endeksi günü %1.21 düşüşle kapatırken, satışların TCMB kararının akabinde ağırlaştığı gözleniyor. Bilhassa Bankacılık ve Havacılık kesimlerinde satışların ağır olduğunu izledik. Bankacılık endeksi %2.4 düşüşle en çok düşen ikinci kesim olurken, birinci bölüm %2.7 ile ulaştırma oldu. Havacılık paylarında son günlerdeki yükselişin akabinde kar satışları bunda tesirli olmuş olabilir. Lakin bankacılık endeksinde TCMB karar metnindeki tabir edilen ek alınabilecek makro ihtiyati önlemler, krediler üzerinde yeni basılar mı gelecek telaşı yaratmış olabilir.

Konut kredilerinde açıklanan ölçü bazlı yeni uygulama piyasada evvelce fiyatlanmış ve bu durum bankalar üzerinde baskı yaratmış olabilir. Bankacılık endeksi hala 50 günlük ortalamasının üzerinde bulunuyor. XBANK için 2100 düzeyindeki 50 günlük ortalama kıymetli bir dayanak olarak izlenecek. Bu düzeyin altına gerilemesi durumunda bankalarda satış baskısı artabilir. Fakat şimdi bu noktada değiliz. Bugün dünkü satışların akabinde reaksiyon gelip gelmeyeceğini izleyeceğiz.

Resmi açıklamalar ilerleyen günlerde ek makro ihtiyati önlemlerin açıklanabileceği istikametinde bulunuyor. Geçmişte uygulana etkin rasyosunu andıran tedbirler, tıpkı o devirde olduğu üzere, bu periyotta de banka payları üzerinde regülasyon baskısı yaratabilir. Bunları ilerleyen günlerde daha net göreceğiz.

BIST100 endeksi ise teknik olarak hala güçlü durumu korusa da momentum kaybı net halde görülüyor. 2540 ve 2490 düzeylerindeki sırasıyla 22 ve 50 günlük ortalamalar endeks için değerli takviye noktalarımız olacak. Öbür yandan dün 100-30 olarak tabir edilen XYUZO endeksi günü olumlu bölgede kapadı. Alıcıların BIST30 dışı BIST100 paylarında ağırlaştığını gördük. Öteki yandan Kâğıt Karton ve Besin dalı payları güçlü seyir gösterdi. Bugün bu kesim paylarında olumlu seyirler devam edebilir.

BIST100 endeksinde 22-günlük ortalamasına yakın kapanıştan ötürü bugün reaksiyon görebiliriz. Müspet bir açılış sonrasında Bankacılık paylarındaki seyirler belirleyici olacak üzere görünüyor.

ŞİRKET HABERLERİ

TCELL: Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. (güncel unvanı Demirören Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.) tarafından, rekabet mevzuatına terslik argümanıyla, toplam 110,5 milyon TL fiyatındaki maddi tazminatın, 3 katına kadar takdir olunacak bir tazminat ve faiziyle birlikte tahsili talebiyle Şirketimiz aleyhine Haziran 2012’de bir dava açılmıştı. Bu davanın 22 Haziran 2022 tarihli duruşmasında mahkeme, davanın kısmen kabulü ile 71,9 milyon TL fiyatındaki zararın, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca 3 katı oranında takdiri ile birlikte hesaplanan toplam 215,6 milyon TL olarak, dava tarihinden itibaren hesaplanacak reeskont faiziyle birlikte davacıya ödenmesine; kalan kısım için ise davanın reddine karar vermiştir. Gerekçeli karar şimdi Şirketimize bildiri edilmemiş ve bu karar hakkında kanun yolları şimdi tüketilmemiştir. Gerekçeli kararın bildirisinin ardından, bariz hukuka karşıtlıklar ihtiva eden bu birinci derece mahkemesi kararı hakkında Şirketimizce üst mahkemeye ve gerekli tüm kanun yollarına başvurulacaktır.

DOCO: DO & CO Aktiengesellschaft, Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung’dan aldığı bildirimi duyurmaktadır. (Avusturya Sermaye Piyasası Kanunu’na nazaran yapılan açıklama)

VESTL: 13.04.2022 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ait olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun tarih ve 2022/31 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza bugün bildirim edilen ihraç dokümanı ve imzalı müracaat formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. (KAP’ta ilgili ek mevcuttur)

KONTR: Escar Turizm Nakliyat A.Ş. ile güç birliği yaparak birlikte elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri konusunda faaliyette bulunmak üzere “Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş.” unvanlı bir Şirketin 20 Milyon TL sermaye ve %40 Escar, %40 Kontrolmatik iştiraki ile kurulması hakkında idare Kurul’umuzca karar alındığı açıklanmıştı. Kelam konusu şirket güncellenen iştirak yapısıyla, Kontrolmatik %40 Escar %50 paydaşlığıyla “Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş.” unvanı ile kurulmuş olup 22.06.2022 tarihinde Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil ve 22.06.2022 tarihli 10604 sayılı Ticare Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

YEOTK: Şirketimiz ile yurtdışındaki bir müşterisi ortasında, sulama projesi kapsamında bulunan pompa istasyonunun elektrik, otomasyon ve mekanik işlerinin anahtar teslim yapılması için kontrat imzalanmıştır. Tüm dizayn, tasarım, tedarik, montaj ve devreye alma hizmetleri tarafımızdan yapılacaktır. Kontrat bedeli 2.398.000 Euro’dur.

KRTEK: JCR Eurasia Rating kredi derecelendirme kuruluşu Şirketimizi “Yatırım Yapılabilir” düzeyde kıymetlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu ‘nu ‘A (Tr)’, Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu‘nu J1 (Tr)’ ve kelam konusu notlara ait görünümleri ‘Stabil’ olarak belirlemiştir. Başka taraftan, Şirketimizin Uzun Vadeli Memleketler arası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Memleketler arası Mahallî Para Kurum Kredi Rating Notları ise ‘BB/Stabil olarak belirlenmiştir.

SASA: İdare Heyetimizin 16.02.2022 tarihli kararı doğrultusunda karbon ayak izimizi küçülterek Paris İklim Muahedesine (COP26) ahenk sağlamak maksadıyla, Adana merkez alanımızdaki binalarının çatılarına anahtar teslim Çatı Öztüketim Güneş Gücü Santrali (GES) kurulması için Teşebbüs Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile 23.06.2022 tarihinde Mühendislik, Ekipman Tedarik, Heyetim ve İşletmeye Alma Kontratı imzalanmıştır. Kontrat bedeli vergiler hariç 11.350.000 USD’dir (on bir milyon üç yüz elli bin Amerikan Doları). Şirketimizin mevcut yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık %4 ile %5’i aralığındaki ölçüsünün kelam konusu santralden karşılanması planlanmaktadır.

GCM Yatırım Borsa bültenidir

SABAH Bülteni:  Konut fiyatlarında tepe görüldü!

Net rezerv 7,4 milyar dolara geriledi

Logo Yazılım, kıymetini en fazla artıran 10 marka ortasında yer aldı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.