Eğitim

“Milli eğitim sistemimiz ehemmiyetli bir tecrübe kazandı”

“Milli eğitim sistemimiz ehemmiyetli bir tecrübe kazandı”

Tüm dünyayı tesiri altına alan COVID-19 pandemisi sebebiyle Türkiye, 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitime başladı. Son olarak 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılan uzaktan eğitim süreci sebebiyle Liselere Giriş İmtihanı LGS ve Yükseköğretim Müesseseleri İmtihanı’nın YKS gidişatının ne olacağı da müzakere mevzusu oldu. Süreci değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. R. Nükhet Çıkrıkçı, pandemi yarıyılında online ve uzaktan eğitim uygulamasına geçilmesinin Türk ulusal eğitimine bu mevzuda büyük bir tecrübe kazandırdığını söyledi.

“Altyapımız zati vardı”

Türkiye eğitim sisteminin bilgisayar takviyeli uzaktan eğitim mevzusunda halihazırda azımsanmayacak seviyede bilgi, altyapı ve tecrübe sahibi olduğunu andırdıran Prof. Dr. Çıkrıkçı, “Uzaktan eğitim süreci, hem esas eğitim, orta öğretim hem de yükseköğretim seviyesinde sürecin topallamasına alan vermeden büyük miktarda yürütülebiliyor. Bu süreç, eğitimin her kademesindeki online eğitimde, eforlu ve cılız yanlarımızı bize süratli bir şekilde göstermekte. Bu mevzuda resmi iyi sürüklemek ve sonrasında da bu resmi iyi okumak gerekir. Bunun yolu da süreç devam ederken başta üniversitelerin, araştırma müesseselerinin yapacakları araştırmalarla bilgi toplamaktır. Topyekûn tecrübelediğimiz bu süreçte, online eğitim uygulamalarının imkânlarından, sınıf içi-surat surata eğitim öğretim civar ve şartlarını zenginleştirmek ve pekiştirmek üzere daha yaygın şekilde nasıl faydalanabileceğimizi görüyoruz” diye konuştu.

LGS ve YKS ne olacak?

Pandemi süreci sebebiyle 25-26 Temmuz tarihlerine ertelenen YKS ve henüz uygulama tarihi mevzusunda bilinmezlikler taşıyan LGS ile alakalı da değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Çıkrıkçı, her iki imtihan için de yapılması düşünülen tarihlerde salgının yavaşlayacağı hipotez edilerek surat surata imtihan usulünün kastedildiğini, bunun için hem Ulusal Eğitim Bakanlığı, hem de ÖSYM’nin salgın şartlarında surat surata imtihanın olabilirlik şartlarının iyice çalışılarak uygulamaya koyacağına söyledi. LGS’de yalnızca birinci birinci yarıyıl mevzularının sorulacağını andırdıran Prof. Dr. Çıkrıkçı, “Uslara natürel olarak bu sınırlamanın, imtihanın ölçme eforunu sınırlayıp sınırlamayacağı, ya da imtihanın talebeleri mekteplere seçmedeki isabetliliği etkileyip etkilemeyeceği suali geliyor. Bu suale “tesirler veya etkilemez” şeklinde hemen net cevap vermek güç. Bunun cevabını ölçme alanında yordama geçerliği çalışmaları yaparak vermek olası. Bununla beraber, akademik zaferi ölçme genel prensipleri bakımından, bir testin kapsamı, dersin kapsamındaki mevzuları ve kazanımları ne denli temsil edici sualleri kapsarsa, imtihan o miktarda geçerli kabul edilir. Millet arasında, LGS imtihanı olarak da anılan bu imtihanın emeli, talebesini seçerek alan mekteplere, esas eğitimdeki bilmeler bakımından daha yeterli ve yetkin talebeleri seçmektir. Bu noktada, mevzu kapsamı daraltılmış testlerle bu emelin bir miktarda yaralanacağı söylenebilir” ifadelerini kullandı.

Sıradaki Haber :  Veli seminerleri ve kariyer günleri online reelleşiyor

“LGS ve YKS için ortak çözüm ‘ortak kazanımları’ ölçen suallerde”

Sualin çözümünün öğretim programlarında her sınıf seviyesinde bulunan “ortak kazanımlar”ın ölçülmesinden geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Çıkrıkçı, “Özellikle Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri alanında öğretim programlarının helezoni yapısı gereği, mevzudan bağımsız olarak sınıflar arasındaki ortak kazanımlar bulunmaktadır. Bu ders alanlarında, 5-8 sınıfları arasındaki ortak kazanımları tespit etmek ve bunları ölçecek suallerle imtihan yapmak, uygun bir çözüm olacaktır.  Bunun yanında hazırlanan suallerin, şimdilerde yeni jenerasyon sualler olarak adlandırılan, sualin çözümünde talebenin üst seviye düşünme yeteneklerini açıklama, inceleme, problem çözme, çıkarımda bulunma vb. kullanmasını gerektiren cinste hazırlanması da testin seçme eforunu artıracaktır. Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri alanında hazırlanacak bu cins suallerin güçlüğü de sualin üst seviye düşünme maharetini ne denli gerektirdiğine bağlı olarak çoğalır. Böylece, imtihanın seçme ve talebeleri zaferlerine göre geçerli ve emin eforu da yükselir. Eş endişeler üniversiteye giriş imtihanı için de geçerlidir. Aynı çözüm yolu bu imtihan için de önerilebilir. Başka Bir Deyişle, suallerin esas akademik yetenekleri yoklayacak ve talebenin cevaplarken üst seviye düşünme süreçlerini kullandıracak biçimde hazırlanırsa imtihanın seçme ve sıralama eforu çoğalır” biçiminde konuştu.

Şartlar çözüm arayışına itiyor

LGS’ye bir milyonun, YKS’yi oluşturan Esas Yeterlilik Testi TYT, Alan Yeterliliği Testi AYT ve Yabancı Dil Testi’ne YDT toplam 2 milyonun üzerinde talebenin gireceğini andırdıran Prof. Dr. Nükhet Çıkrıkçı, “Dolayısıyla bu imtihanın neticeleri yalnızca talebeleri değil, onların yanında ailelerini ve hocalarını da etkiliyor. Ancak herkesin bildiği gibi, her kriz birliktesi yeni fırsatları da getirir. Salgın şartları, eğitim-öğretim ve imtihan uygulamalarının olabilen en iyi şekilde yürütülmesi için bizi çözüm arayışlarına zorluyor, problemlere aktif ve pratik çözümler bulmamızı gerektiriyor. Dolayısıyla şimdi yere düştüysek bir avuç toprakla ayağa kalkmanın yolunu da bulabiliriz, bulacağız. Bu mevzuda bilim ve tecrübe, eğitim sistemimiz için en ehemmiyetli yol gösterici olacaktır” diyerek laflarını bitirdi.

Sıradaki Haber :  KKTC yurttaşı talebelere bahar yarıyılında fiyatsız 3 ders olanağı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı