Makine ihracatı ilk 5 ayda 10,1 milyar dolar oldu

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından paylaşılan makine imalat sanayi konsolide datalarına nazaran, yılın birinci 5 ayı sonunda Türkiye’nin hür bölgeler dâhil toplam makine ihracatı 10,1 milyar dolar oldu. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile gündeme gelen tüm sistem ve düzenlemelerin AB’nin kendi rekabetçiliğini korumak için aldığı tedbirler olarak önlerine gelmeye başladığını belirten Makine İhracatçıları Birliği Lideri Kutlu Karavelioğlu, “Yeşil Dönüşüm başlığı altında AB Kurul ve Kümelerinde birçok yeni düzenleme hazırlanıyor. AB Makine Yönetmeliği’nin de revize edilerek yakın tarihte yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bölgede misyonlu temsilcilerimiz yeni bir yönetmelik ve direktifler tsunamisi ile karşı karşıya kalacağımız konusunda bizi uyarıyor” dedi.

Türkiye’nin makine ihracatı yılın birinci 5 ayı sonunda, geçtiğimiz yılın tıpkı periyoduna nazaran yüzde 8,3 artarak 10,1 milyar dolar oldu. Türkiye’nin Mayıs ayında AB genelinde en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla Almanya, İtalya ve Fransa oldu.  İthal edilen güç eserleri maliyetindeki süratli artış sebebiyle dış ticaret açığı vermeye başlayan AB’nin Türkiye’den makine ithalatı, pandeminin birinci periyodundan bu yana birinci sefer Mayıs ayında düştü.

AB ile ticari ilgilerinde uzun vadeli bir iş birliği stratejisi geliştirmeye odaklandıklarını ve bölgedeki her adımı dikkatle mercek altına aldıklarını belirten Makine İhracatçıları Birliği Lideri Kutlu Karavelioğlu şunları söyledi:

“Karbon salınımını nötrlemek amaçlı AB Yeşil Mutabakat metninin ülkemizde en fazla Hudutta Karbon Düzenlenmesi ve Emisyon Ticaret Sistemi düzenekleri ile tartışılmasının sebebi, bunların ihracatımızı direkt ilgilendiren mevzular olmaları. Yeşil Dönüşüm başlığı altında AB Komite ve Kümelerinde birçok yeni düzenleme hazırlanıyor. Her yerde sınıflandırılmış makinelerin emniyet yönetmeliği olan AB Makine Direktifi’nin de revize edilerek yakın tarihte yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bölgedeki misyonlu danışmanlarımız ile Avrupa makine ve teknoloji federasyonlarında ülkemizi temsil eden meslektaşlarımız yeni bir yönetmelik ve direktifler tsunamisi ile karşı karşıya kalacağımız konusunda bizi uyarıyor”

“Sürdürülebilirlikte asıl sıkıntı yatırımların finansmanıdır”

Ülke endüstrilerinin karbon salınımının azaltılmasına yönelik stratejik dönüşüm planlarının tümünde başrolün makinelerin ve sistemlerin değişimine verildiğine dikkat çeken Karavelioğlu, “Demir çelikten çimento, kimya ve gübre sanayiine kadar karbon emisyonun azaltılmasında öncelikli tüm dallarda tahlil kapısı makine sanayiidir. Makineler ve üretim teknikleri yenilenmeden yahut iyileştirilmeden, yani yatırım yapılmadan ne karbon ayakizi küçülür ne güç verimliliği yükselir, ne de güçte kaynak çeşitliliği sağlanıp, yenilenebilir gücün tartısı artabilir. Önce buyrukta tartışmamız gereken problem yatırımların finansmanıdır” dedi.

“Makine Bölümü Sürdürülebilirlik Gaye ve Hareket Planımız hazır”

Makine kesiminin sanayinin dijital dönüşümünde belirleyici rolüyle Türkiye için bilgi üretmeye devam ettiğini ifaden Karavelioğlu şunları söyledi:

“Tüm imalat endüstrinin dönüşümünü merkeze alan ve kamuoyunda da merakla beklenen Makine Dalı Sürdürülebilirlik Amaç ve Aksiyon Planımız hazır ve yakında açıklayacağız. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik başlıklara ahenk için gerekenleri tüm ayrıntılarıyla paylaşacağız. Bu esnada AB’deki iş ortaklarımızla stratejik mevzularda bir ortaya gelmeye ve ortak platformlarda bilgi paylaşımına devam ediyoruz. Son olarak Alman partnerimiz Teknoloji Akademisi ile üyelerimizi bir ortaya getirdik. Kapsamı dijitalleşme ile genişleyecek ve uygulamaları katılaşacak olan AB Makine Direktifine uyumluluk açısından, tasarım ve imalat süreçlerimizde yapmamız gerekecek iyileştirmeleri tüm işletmelerimize aktaracağız.”

“Makine kesimi cari açık değil, fazla vermek için var”

Türkiye iktisadında yılın birinci çeyreğinde büyümeyi ihracat, sanayi üretimi ve hane halkı tüketim harcamalarının sürüklediğini, makine ve teçhizat yatırımlarının da büyümeyi destekleyen bir öge olduğunu belirten Karavelioğlu şunları söyledi:

“Makine ve teçhizat yatırımlarında 2019 yılı dördüncü çeyreğinden başlayan büyüme 10 çeyrektir devam ediyor. Makine ve teçhizat üretimindeki artış da 7 çeyreğe ulaşmış bulunuyor. Son 2 yılda hem imalat yatırımlarımız hem de makine üretimimiz yüzde 50’den fazla arttı. Makine imalatında katma pahanın yüksek, ithalat bağımlılığının düşük olması sayesinde kesimdeki üretici fiyatları endeksi artışımız yüzde 71 ile, yüzde 132’yi bulan genel imalat sanayii ortalama endeksinin oldukça gerisinde seyrediyor.”

Yerli makine imalatçılarının, katma bedel yanında ölçek büyütmek suretiyle de bir maliyet avantajı sağlayabildikleri için makine fiyatlarındaki artışı da sonlu tutabildiğini tabir eden Karavelioğlu kelamlarını şu halde tamamladı:

“Rekabet gücümüzün avantajlarından yararlanmayı ve bundan bu türlü iç pazardan daha fazla hisse alabilmeyi hedefliyoruz. Ne var ki, makine ihracatımızın 24 milyar dolara yükseldiği son 12 ayda makine ithalatı 35 milyar doları, bu alandaki dış ticaret açığı ise 11,2 milyar doları buldu. Global gelişmeler enerjiyi büyük bir cari açık kalemi haline getirmişken, makine dış ticaret açığını artıracak değil, kapatacak bir öge olarak değerlendirilmeli. Türkiye vakit kaybetmeden ve bütün gücüyle yerli imalata ve yerlileşmeye takviye vermeli.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.