Gündem

İçişleri Bakanlığından ‘Cami ve Mescitlerde Cemaatle İman Edilmesi’ hakkında genelge

İçişleri Bakanlığından 'Cami ve Mescitlerde Cemaatle İman Edilmesi' hakkında genelge

İçişleri Bakanlığı, “Cami ve Mescitlerde Cemaatle İman Edilmesi” hakkında 81 Şehir Valiliğine genelge gönderdi.
Genelgede, yeni tip korona virüs Covid- 19 salgınının Türkiye’de dağılmasına mani olmak emeliyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan ihtiyatlar kapsamında, 16 Mart 2020 tarihinden itibaren salgın hakimiyet altına alınıncaya kadar ülke genelindeki tam cami ve mescitlerde cemaatle zaman namazlarının ve cuma namazlarının kılınmasına ara verildiği andırdırıldı.

Gelinen evrede Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Kabine Toplantısı’nda cami ve mescitlerin cemaatle imana açılmasına müteveccih alınacak temkinlerin değerlendirildiği belirtilerek, Bilim Heyetinin teklifleri güzergahında 29 Mayıs 2020 Cuma günü tanımlanacak kaideler çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğine ait karar alındığı ifade edildi.

Bilim Heyeti tarafından tanımlanan toplu olarak bulunulacak alanlarda uyulması gereken hijyen, sosyal mesafe vb. kaideler göz önünde bulundurularak 29 Mayıs 2020 Cuma günü itibariyle cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınabilmesi emeliyle alakalı Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca tanımlanan kaideler genelgede şu biçimde sıralandı:

Cami ve mescitlerde cemaatle beraber sadece öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Değişik zamanlarda münferiden namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler sarih yakalanacak.

Caddeye çıkma kısıtlaması kapsamında olan yurttaşlar ile hastalık bulguları taşıyanlara konutlarında kalmaları mevzusunda gerekli ihtarlar bilgilendirmeler yapılacak.

Öncelik cami bahçesi, avlusu, sarih alanlar olmak üzere meteorolojik ve mevsimsel koşullara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek. Cuma namazları ise cami içerisinde kılınamayacak.

Cemaatle imana başlanan cami ve mescitlerin tam kısımlarının uygun usullerle her gün arınılmasına her zamankinden daha fazla itina gösterilecek. Paklik harekâtlarında kapı kolları gibi el temasının yoğun olduğu yerler özellikle dezenfektan maddelerle silinecek.

Cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve havalandırmalar çalıştırılmayacak, kapı ve sırçalar sarih yakalanarak cami ve mescit içerisinin aralıksız havalandırılması sağlanacak.

Ortak kullanım alanlarını minimumda yakalayabilmek için tuvalet, şadırvan ve tuvaletler kapalı yakalanacak. Abdest vb. lüzumların konutlarda veya iş yerlerinde giderilmesi suretiyle cami ve mescitlere gelinmesi mevzusunda cemaate gerekli bilgilendirmeler ve ihtarlar yapılacak.

Sıradaki Haber :  İçişleri Bakanlığından 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge

Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi bez maske kullanması lüzumlu olacak. Maskesi olmayan birey ve bireylerin cemaatle namaz kılmasına izin edilmeyecek. Cami ve mescit içinde fertsel namaz kılacakların da maske takması lüzumlu olacak.

Cami ve mescitlerde genellikle ortak olarak kullanılan ve salgın/bulaş tehlikesini artırabileceği değerlendirilen tesbih, rahle, kundura sürükleyeceği vb. malzemelerin bulundurulmasına izin edilmeyecek.

Korona virüs ile alakalı alınacak ihtiyatlar ile cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılmak için uyulması gereken kaideleri kapsayan uyarıcı afişler şehir ve ilçe sıhhat müdürlükleri, müftülüklerden temin edilmek suretiyle, seri bir biçimde bastırılarak tam cami ve mescitlere asılacak.

Cami ve mescitlere gelecek bireylerin yanlarında kişisel seccadelerini getirmeleri sağlanacak veya ihtimaller nispetinde müftülükler tarafından tek kullanımlık seccade temin edilmek suretiyle kullanıma sunulacak. Cami avlusunda namaz kılındığında yurttaşlarımıza seccadelerini yıkamaları öneri edilecek.

Namaz kılınacak tüm alanlarda hastalığın bulaşması açısından tehlike teşkil eden ve dezenfekte edilmesi muhtemel olmayan kutu, karton, çuval ve hasır vb. yaygılar kullanılmayacak.

Cami ve mescit girişlerinde ve cami/iman alanı olarak tanımlanan yerlere girecek herkesin ellerini kesinlikle dezenfekte etmesi sağlanacak.

Cami ve mescitlerde topluca geçirilecek vaktin muhtemel olduğunca kısa yakalanması emeliyle, namazların sünnetlerinin konutta kılınabileceği ve tesbihatın konutta yapılabileceği hususunda cemaatin bilgilendirilmesi sağlanacak.

Cemaatin fiziksel temastan sakınması el sıkışma, musafaha, kucaklaşma vb. ve sosyal mesafe kaidesine uyması doğrultusunda gerekli ihtarlar sıklıkla yinelenecek.

Cami kampüsü içerisinde bulunan türbelerin iç mekânları ziyarete açılmayacak, türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en az bir metre mesafe olacak biçimde şerit çekilecek.
Camilerde sosyal mesafenin korunmasını güçleştirecek kalitede mevlit, toplu yemek vb. aktiflikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına izin verilmeyecek.

Cami önlerinde dilencilere karşı alınan ihtiyatlar en üst seviyeye çıkarılacak ve özellikle cuma namazı sonrasında sergi olarak deyim edilen sebze, meyve, giyim eşyası, oyuncak vb. mahsul satışına izin verilmeyecek.
Cami ve mescitlerde sosyal mesafe kaidesine uygun bir biçimde cemaatle namaz kılınabilmesi için

Sıradaki Haber :  Bingöl'de korkutan deprem!

Vali/Kaymakamların koordinesinde;

a Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanmasını teminen camilerin kapalı alanlarında/avlusunda/bahçesinde ve namaz kılmak için tanımlanacak değişik alanlarda, bir şahsın en az 60×110 cm’lik bir alanı seccadenin kaplayacağı alan kullanacağı göz önünde bulundurularak, her namaz kılınacak alanın en uç noktalarından her istikametten birer metre mesafe olacak biçimde ekte sevk edilen şekle uygun tabanda işaretleme yapılacak.

a bendine göre tanımlanacak cami içi, bahçesi/avlusu ile namaz kılınacak sarih alanların azami kapasiteleri, herkes tarafından görülebilecek bir biçimde anılan alanların girişine asılacak. İçerideki birey rakamı yeterli noktaya eriştiğinde ise bu vaziyet giriş için bekleyen cemaate uygun biçimde duyurulacak.

Cuma Namazı,

Valilik ve Kaymakamlıklarca tanımlanacak şehir/ilçe müftülüklerinin tespitleri kapsamındayeterli bahçesi/avlusu/sarih alanı bulunan camilerde kılınabilecek.

Cami bahçesi/avlularının yeterli olmadığı mesken yerlerinde şehir/ilçe müftülerinin öneriyi ilçelerde kaymakamlar, şehirlerde valilerin onayı ile uygun görülen sarih alanlarda, alınacak ihtiyatlar çerçevesinde cuma namazı kılınabilecek.

Cuma namazı kılınacak alanların tanımlanmasında mevsimsel koşullar ile alanın genişlik ve giriş-çıkış basitliği gibi etmenler göz önünde bulundurulacak.

Valilik ve Kaymakamlıklarca cuma namazı kılmak için tanımlanacak camiler avlu/bahçeleri ile sarih alanlar en geç 26.05.2020 tarihine kadar muhtelif irtibat kanalları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak.
Camilerin kapalı alanları cuma süresinde kapalı yakalanacak.

Cuma namazı kılınacak alanda sesin rahat dinlenmesi ve hutbe okunurken hatibin cemaat tarafından görülebilmesi için gerekli ihtiyatlar alınacak.

Cuma namazı kılmak için tanımlanan sarih alanların namaz evveli ve sonrası, belediyelerle işbirliği içerisinde arınılması/dezenfekte edilmesi sağlanacak.

Cuma namazlarında ilk saftan başlamak üzere oturmaya başlanacak ve son saf dolana kadar bu gizeme takip edilecektir. Namaz bitiminde ise en son saftan başlamak üzere sırasıyla cemaatin namaz kılınan alandan ufalaması için gerekli ihtiyatlar alınacak.Bu kumpasın sağlanması için vali/kaymakamlarca şehir/ilçe müftülerinin teklifleri güzergahında her namaz kılınacak cami ve sarih alanlar için en az beş şahıstan müteşekkil “Cuma Kurulu” oluşturulacak ve kolluk personeli görevlendirilecek.

Sıradaki Haber :  Belediyeyi HDP'nin elinden aldı, boş kalan otopark araçlarla doldu

Cuma Kurulu öncelikli olarak cuma namazı kılınmayan camilerin din vazifelileri, erkek Kur’an kursu öğreticileri, müftülük personelinden oluşturulacak; bu kapsamda yeterli personel bulunmaması gidişatında değişik kamu vazifelilerinden görevlendirme yapılabilecek. Ayrıca gereksinim bulunması halinde cami dernekleri azaları da bu emelle görevlendirilebilecek.

Cuma Kurulunun Görevleri,

Cuma Kurulu; görevlendirilecek kolluk personeli ile koordineli biçimde cemaatin bu genelgede belirtilen koşullar dahilinde namaz kılınacak alanlara girmesi ellerin dezenfekte edilmesi, maske ile girilmesi, seccade getirilmesi vb., saf yakalaması, içeriye girecek birey rakamı tanımlanan rakama eriştiğinde bu vaziyetin giriş için bekleyen cemaate uygun biçimde anlatılması ve namaz sonrası cemaatin sosyal mesafeyi gözeterek çıkmalarının sağlanması mevzusunda vazife yapacak.

Valilik ve Kaymakamlıklarca bu Genelgede belirtilen kaidelerin uygulanması, özellikle de cemaatin namaz kılınacak yerlere sosyal mesafeyi sağlayacak bir kumpas dahilinde alınması, namaz kılınacak alanlara tanımlanan kapasite üzerinde cemaatin girmemesi, içerideki kapasite dolduğu zaman dışardaki cemaatin bilgilendirilmesi, sosyal mesafeyi ihlal edecek biçimde kalabalık oluşmaması mevzularında doğrudan mesul olacak kolluk personeli görevlendirilecektir. Kolluk üniteleri misyonlarını Cuma Kurulları ile koordineli olarak yerine getirecek.

Kolluk ünitelerince cuma namazı kılınacak alanlarda cemaatin giriş/çıkışlarının hakimiyetli biçimde sağlanması için gerektiğinde akordiyon bariyer, bariyer, renkli kordon/şerit, plastik duba vb fiziki manilerden faydalanılacak.

Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca sevk edilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmadan okunacak, namazların muhtemel olduğunca kısa vakitte kılınmasına çalışılacak.
Bu kapsamda; Valilik/Kaymakamlıklarca, uygulamanın yetersizsiz bir biçimde yerine getirilmesi için başta mahallî idareler ve alakalı müesseselerle koordinasyon sağlanarak tasarılamalar ve görevlendirmeler yapılacak. Yurttaşlara gerekli ilanlar yapılarak, uygulamada rastgele bir aksaklığa alan verilmeyecek.

Musa Erdoğan
 

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı