Gündem

İçişleri Bakanlığı 81 şehir valiliğine genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı 81 şehir valiliğine genelge gönderdi

Genelgeye göre, 4 günlük caddeye çıkma kısıtlaması evvelinde 21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasapların yanı gizeme kuruyemişçiler saat 23.00’e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Kısıtlamanın olduğu 23 Mayıs Cumartesi günü 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere yurttaşlar, gerekli lüzumlarının karşılanması ile hudutlu olmak ve vasıta kullanmamak koşuluyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerden 10.00-17.00 saatleri arasında gereksinimlerini karşılayabilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler konutlara servis biçiminde de satış yapabilecek. Caddeye çıkma kısıtlamasının olduğu Pazar, Pazartesi ve Salı günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacak. Caddeye çıkma kısıtlamasının olduğu 4 gün vaktince ekmek imalinin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin yalnızca ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı imalinin yapıldığı/satıldığı iş yerleri sarih olacak. Bu iş yerlerinde yalnızca ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek. Yeniden bu günlerde tatlı satışı yapan iş yerleri yalnızca konuta servis biçiminde satış yapabilecek .

Ayrıca 24 Mayıs Pazar gününe bayramın birinci günü münhasır olmak üzere aziz şehitlerin anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile lüzum halinde refakatçileri, şehitlerin mezarlarını ziyaret edebilecek. Arzları halinde şehit yakınlarının şehitliklere erişimleri valilik/kaymakamlıklarca sağlanacak. Gül, çay, meyve, tahıl, kesme çiçek vb. nebatsal mahsullerin yapımı, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar da 4 günlük caddeye çıkma kısıtlamasından muaf yakalanacak.

İçişleri Bakanlığının 81 şehir valiliğine yolladığı Caddeye Çıkma Kısıtlaması Genelgesi’ şöyle:

“Korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sıhhat Bakanlığı ve Bilim Heyetinin teklifleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan direktifleri güzergahında salgının/bulaşın cemiyet sıhhati ve kamu kumpası açısından oluşturduğu tehlikeyi idareme, sosyal yalıtımı temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım süratini hakimiyet altında yakalama emeliyle bir hayli önlem kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Yanaşmakta olan Ramazan Bayramı vaktince korona virüs Covid-19 salgınının millet sıhhati açısından oluşturabileceği tehlikeleri idareyebilmek ismine alınabilecek ek önlemler 18.05.2020 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde değerlendirilmiş; Bilim Heyetinin teklifleri ve korona virüsle çabada edinilen deneyimler ışığında 81 şehrimizde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs tarihlerinde caddeye çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir. Bugüne kadar alınan temkinlerin, salgının yayılım süratinin düşürülmesine olan tesirinin en üst noktaya taşınabilmesi emeliyle yukarıyada tanımlanan çerçevede 81 şehrimizde Şehir Yöneti Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca şehir valileri/Hıfzıssıhha Heyetleri tarafından alttaki kararların alınması gerekmektedir.

Sarih olacak iş yeri, firma ve müesseseler. Caddeye çıkma kısıtlamasının günlük yaşama tesirini en az seviyede yakalamak emeliyle market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler, caddeye çıkma kısıtlaması evvelinde Perşembe ve Cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Kısıtlamanın olduğu Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, yurttaşlarımız 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere gerekli lüzumlarının karşılanması ile hudutlu olmak ve vasıta kullanmamak koşuluyla manili yurttaşlarımız hariç ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler konutlara/biçiminde de satış yapabileceklerdir. Pazar, Pazartesi ve Salı günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır. Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri ekmek imalinin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin yalnızca ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı imalinin yapıldığı/satıldığı iş yerleri sarih olacaktır. Bu iş yerlerinde yalnızca ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir. Cumartesi, Pazar günleri ile Pazartesi, Salı günleri yurttaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri yalnızca konuta/adrese servis biçiminde satış yapabileceklerdir. Ramazan Bayramı münasebetiyle caddeye çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri; yalnızca konutlara koli servis biçiminde hizmet sunmak üzere restoran ve lokanta stili iş yerleri, ilaç, tıbbi aygıt, tıbbi maske ve dezenfektan yapımı, nakliyesi ve satışına ait faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sıhhat müessese ve kuruluşları, eczaneler, baytar muayenehaneleri ve hayvan sağlık kurumuları, gerekli kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için zorunlu kamu müessese ve kuruluşları ile işletmeler Havalimanları, limanlar, hudut kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD üniteleri, Vefa Sosyal Destek üniteleri, Göç Yöneti, Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü vb., valilikler/kaymakamlıklar tarafından mesken merkezleri için her 50 bin popülasyona bir adet ve şehir hudutları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoban üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere tanımlanacak rakamda mazot istasyonu ve lastik tamircisi Bu madde kapsamında sarih olacak mazot istasyonları ile lastik tamircileri kura usulü ile tanımlanacaktır ve nöbetçi mazot istasyonlarının marketleri sarih olacaktır., doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük kuruluş ve işletmeler Rafineri ve petrokimya kuruluşları ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi, içme suyu dolum kuruluşları ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan firmalar, hayvan sığınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, sıhhat hizmetlerinin kapasitesini çoğaldırmaya müteveccih acil inşaat, ekipman vb. faaliyetleri yürüten firma/şirketler, bulunduğu yerin Şehir/İlçe Hıfzıssıhha Heyeti tarafından izin verilmesi koşulu ile makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık yapımı ile gibi esas besin maddelerinin imalinin yapıldığı kuruluşlar ve kâğıt, kolonya yapımı başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin yapımı için lüzum dinlenecek hammaddelerin imalinin yapıldığı kuruluşlar. Yurt içi ve dışı taşımacılık ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil ve lojistiğini yapan şirketler. Oteller ve konaklama yerleri, besin, paklik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan yapım kuruluşları, çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak imali veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı yalnızca inşaat alanı/maden sahaları ile hudutludur., gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları, daha evvelden kontrata/vaade bağlanmış ve tanımlanan vakit içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata mevzu mülk, malzeme, mahsul, vasıta-gereç üreten iş yerleri ve kuruluşlar mevcut gerekliliklerini kanıtlamaları ve anılan koşullara uymaları kaydıyla, tarımsal emelli mazot satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri, kısıtlama vaktinde yağmura bağımlı zirai faaliyetler göz önünde bulundurularak valilikler/kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek gereksinime göre kura ile tanımlanacak tarımsal ilaç, tohum, fide, gübre vb. zirai yapıma ait mahsul satışı yapan işletmeler. Cumartesi ve Salı günü sebze/meyve toptancı halleri.

Sıradaki Haber :  Düzce'de Nüfus Müdürlükleri hafta sonu açık olacak

Ödün kapsamında olan bireyler: Bu Genelgenin 2 numaralı başlığında yer alan “Sarih Olacak İşyeri, Firma ve Müesseselerde” idareyici, vazifeli veya çalışanlar. Kamu kumpası ve güvenliğinin sağlanmasında vazifeli olanlar Özel güvenlik vazifelileri dâhil. Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Üniteleri, Kızılay ve AFAD’da vazife alanlar. Cenaze defin operasyonlarında vazifeli olanlar din vazifelileri, sağlık kurumu ve belediye vazifelileri vb. ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken mesajım ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde vazifeli olanlar. Mahsul ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde kargo dahil, yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve alakalı faaliyetler kapsamında vazifeli olanlar. Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk konutları vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları. Otizm, ağır mental retardasyon, down belirtiyi gibi “Özel İhtiyacı” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri. Demir-çelik, sırça, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/maden eritme fırınları ile soğuk hava ambarları gibi gerekli olarak çalıştırılması gereken kısımlarında vazifeli olanlar. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan müessese, kuruluş ve şirketlerin bilgi operasyon merkezlerinin çalışanları minimum rakamda olmak kaydıyla. Nebatsal gül, çay, meyve, tahıl, kesme çiçek vb. ve hayvansal süt, et, yumurta, balık vb. mahsullerin yapımı, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar. Küçükbaş-büyükbaş hayvanları yayıldıranlar, arıcılık faaliyetini yürütenler.

30.04.2020 tarih ve 7486 rakamlı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu aboneleri ile cadde hayvanlarını besleyecek olanlar. İkametinin önü ile hudutlu olmak kaydıyla evcil hayvanlarının gerekli gereksinimini karşılamak üzere dışarı çıkanlar. Kısıtlama vaktince ekmek dağıtımı yapanlar ile restoran, lokantalar ve tatlı satış yerlerinin konutlara servis hizmetinde vazifeli olanlar ile 23.05.2020 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında ise marketler, bakkallar, manavlar, kasap ve kuruyemişçiler iş yerlerinin konutlara servis hizmetinde vazifeli olanlar. Gerekli sıhhat buluşması olanlar Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların ihtiyaç dinleyeceği esas gereksinimlerin karşılanmasında vazifeli olanlar. İş sıhhati ve güvenliği sebebiyle iş yerlerinden bölmeleri tehlikeli olan çalışanlar iş yeri doktoru vb.. Baytar doktorlar. Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek koşulu ile teknik servis çalışanları. İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde devamlı olarak işyerlerini bekleyenler,. Belediyelerin toplu taşıma, paklik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve kabirlik hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu, Pazartesi ve Salı günleri çalışacak personel. Tedarik zincirinin topallamaması emeliyle caddeye çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü 07.00-10.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile 26.05.2020 Salı günü saat 18.00’dan sonra marketlerde mülk, malzeme ve mahsullerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama düzeyinde vazifeli olanlar Bu madde kapsamında hiçbir biçimde mülk, malzeme ve mahsul satışı yapılamaz.. Madencilik, inşaat ve öteki büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar. 24 Mayıs 2020 Pazar günü, 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle hudutlu olmak, sosyal mesafe kaidesine riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan yurttaşlarımız ve lüzum dinlenen hallerde bunların refakatçileri. Duruşma kararı çerçevesinde çocukları ile kişisel münasebet kuruluş edecekler duruşma kararını takdim etmeleri koşulu ile. Hür muhasebeci mali müşavirler, antlı mali müşavirler ve bu iş üyeleri ile birlikte çalışanlar. 24.05.2020 Pazar gününe bayramın birinci günü münhasır olmak üzere aziz şehitlerimizin mezarlarını ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile lüzum halinde refakatçileri şehit yakınlarımızın şehitliklere erişimleri arzları halinde valilik/kaymakamlıklarca sağlanacaktır. Belirtilen imtiyazlar dışındaki tüm yurttaşlarımızın konutlarında kalması temeldir. Seyahat izin evrakları caddeye çıkma kısıtlaması vaktince geçerli olacaktır.Başta sıhhat ve güvenlik olmak üzere kamu kumpasının kuruluşu için vazifeli olan kamu vazifelilerinin kent içi toplu erişimlerini teminen belediyelerce zorunlu önlemler alınacaktır. Ekmek dağıtımının kumpaslı olması emeliyle vali ve kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, mahallî idare, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak bir kurul tarafından, her mahalle için muhtar düşüncesi de alınarak serilikle şehir/ilçe ekmek dağıtım tasarıyı yapılacak, tasarı güzergahında şehir/ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin mesul oldukları dağıtım bölgeleri mahalle/sokak/cadde ölçeğinde ile her dağıtım bölgesi için vazife yapacak vasıta listeleri tanımlanacaktır. Bu biçimde yapılacak tasarılama dışında yalnızca Vefa Sosyal Destek Üniteleri ekmek dağıtımını hakikatleştirebilecektir. Caddeye çıkma kısıtlamasının olduğu Pazar, Pazartesi ve Salı günü gazete dağıtımı, gazete firmalarının ring halinde çalışacak dağıtım taşıtları, tanımlanan içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Üniteleri aracılığıyla yapılacaktır bu kapsamda gazete dağıtımının konutlara servis biçiminde yapılması temeldir.. Cumartesi günü gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılacaktır. Bu Genelgenin 2 numaralı “Sarih Olacak İşyeri, Firma ve Müesseseler” başlığının i maddesine müteveccih kararlar Şehir/İlçe Hıfzıssıhha Heyetlerince en geç 21.05.2020 Perşembe günü saat 22.00’ye kadar alınacaktır. Mevzubahisi temkinlere ait Valiler/Kaymakamlar tarafından alakalı mevzuat uyarınca zorunlu kararların serilikle alınması, uygulamada rastgele bir aksaklığa alan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayan yurttaşlara Umumi Hıfzıssıhha Yasasının 282’nci maddesi gereğince yönetimsel para cezası verilmesi başta olmak üzere tersliğin gidişatına göre Yasanın alakalı maddeleri gereğince operasyon uygulanacak. Mevzusu kabahat teşkil eden tavırlara ait Türk Ceza Yasasının 195 inci maddesi kapsamında zorunlu adli operasyonların başlatılacak.”

Sıradaki Haber :  Milli Savunma Bakanlığından Babalar Günü paylaşımı

Mehmet Kalay

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı