Eğitim

Doğa Koleji, Nisan ayı LGS misal suallerini değerlendirdi

Doğa Koleji, Nisan ayı LGS misal suallerini değerlendirdi

Matematik Nisan ayı misal sual yorumları

Yayınlanan Nisan ayı 2. misal suallerinin mevzularına göre dağılımını yaptığımızda; Çarpanlar ve Katlar, Üslü İfadeler, Kareköklü İfadeler, Cebirsel İfadeler ve Aynılıklar mevzularından 2’şer tane, Kolay Hadiselerin Olma İhtimali ve Bilgi Tahlili mevzularından 1’er tane sual bulunduğunu görüyoruz.
1. sualde ‘’23 Nisan temalı fotoğraf” ve 8. sualde ‘’Telekonferans görüşmesi” ile aktüel mevzular suallerde yer almıştır.
8. sınıf 1. yarıyıl müfredatına bağlı kalınarak yayınlananörnek suallerde sarih bir dil kullanıldığı, suallerde verilen üst bilgiler ile talebeden doğru yorum yaparak çözüme erişmesi ve verilen görseller ile zenginleştirerek çıkarımlarını adım adım harekâta dökmesi istenmektedir.
Sualler araştırıldığında, en çok dikkat edilmesi gereken konununsınavda zamanı iyi kullanarak doğru harekâtları yapıp doğru neticeye erişmek olduğu görülüyor. Dolayısıyla talebelerin sual çözüm süratini artırmaya müteveccih bazı ihtiyatlar almasını, bunu da LGS’ye uygun kalitede ve çok rakamda sual çözüp ve sık sık kitap okuyarak muvaffak olabileceklerini söyleyebiliriz.
Berivan DÜLĞER Doğa Koleji Ortaokul Matematik Kısım Başkanı

Türkçe Nisan ayı misal sual yorumları

Nisan ayı ikinci misal sualleri, Millî Eğitim Bakanlığının Türkçe Öğretim Programı’na ve birinci yarıyıl ile hudutlandırılan LGS mevzu ve kazanımlara uygun oluşturulmuştur. Öbür aylardaki misal suallerden de aşina olduğumuz gibi sualler esasta okuduğunu anlama, açıklama, değişkenler arasında ilişki kurabilme ve bilgiyi kullanma yeteneğini ölçmektedir. Suallerin güçlük derecesinin orta olmasının yanında görsel açıklama sualinin ayırt edici kalitede olduğu görülmektedir. Her sual değişik bir kabiliyet gerektirmektedir. Çıkarım yapma, metin açıklama, düşünceyi somutlama, us yürütme, tablo açıklama, idrak eforunu kullanabilme bu marifetlere misal verilebilir. Dil bilgisi mevzusu olarak fiilimsilerin metne katkısını tanımlayabilme de bu ayki suallerde yer alıyor. Uçak pisti ile alakalı görsel açıklama sualinde birkaç kabiliyetin denenmesi de dikkat sürüklemektedir. Hem metindeki iş ve operasyon basamaklarını takip edebilme hem de metnin içeriğini açıklayabilme bu sualde iç içe geçmiş vaziyette. Haziran ayında yapılacak LGS’de de talebelerin aynı sualde birden fazla kabiliyeti kullanması istenebilir. Ağırlıklı olarak anlam suallerinin sorulduğunu; kelime, tümce, paragraf ve metin seviyesinde değişik bir anlama yeteneğinin denendiğini gördüğümüz bu sualler LGS için yol haritası olacaktır. Talebelerimize uzaktan eğitim sürecindeki LGS hazırlıklarında zaferler dileriz.
Dr. Çiğdem MOLLAİBRAHİMOĞLU Doğa Koleji Türkçe Kısım Başkanı

Sıradaki Haber :  ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS söylemesi

 

Fen Bilimleri Nisan ayı LGS misal sual tahlili

Fen bilimleri misal sualleri Millî Eğitim Bakanlığının söylediği gibi yalnızca ilk yarıyıl mevzularından ve müfredat kazanımlarına uygun olup beklenildiği gibi ayırt edici, bilgi hâkimiyeti ve idrak yeteneğini ölçen suallerden oluşmaktadır. Deneysel suallerin de karşımıza çıktığı misal sualler, evvelki sene uygulanan LGS’deki gibi idrak beceriyi gerektiren, yorum yapabilme yeteneğinin ölçüldüğü görseller ve deneysel tertibatlar kapsamaktadır.
1.ve 2. sualler “Mevsimler ve İklim” biriminden, 3,4 ve 5. sualler de yeniden “Deoksirübo Nükleik Asit ve Genetik Kod” biriminden, değişinim-modifikasyon, Deoksirübo Nükleik Asit ve genetik kod ve uyarlama-natürel seçilim mevzularından, 6,7 ve 8. sualler ise “Tazyik” biriminden, katı, akışkan ve gazlarda tazyik mevzularından, 9 ve 10. sualler ise “Madde ve Sanayi” biriminden kimyevi tepkimeler ve asitler bazlar mevzusundan yöneltilen, müfredat kazanımlarına hâkim olan ve yorum eforu desteği ile talebelerin çözebileceği sualler olduğunu görmekteyiz.
 Yayınlanan misal suallerin bilgi seviyesinden daha çok inceleme-birleşim seviyesinde olduğunu, idrak yapma beceriyi ve rakamsal bilgileri kullanarak yorum eforu gerektirdiğini görmekteyiz.
M. Fatih TÜFEKÇİ Doğa Koleji Fen Bilimleri Kısım Başkanı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nisan ayı LGS misal sual tahlili

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi Millî Eğitim Bakanlığı 2020 LGS Nisan Ayı Misal Suallerinin 2.’si temennimize uygun olarak ilk yarıyıl mevzularından; 8.sınıf kazanımlarına ve öğretim programına uygun, 1.yarıyıl Birimleri MİLLîUYANIŞ:BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ADIMLAR ve MİLLî BİR EPOPE:YA İSTİKLAL YA VEFAT!’den hazırlanmıştır.

Sualler tek tek irdelendiğinde talebelerimizin misal sualleri çözebilmeleri için “Millî Çaba’nin hazırlık yarıyılında Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları inceleme eder.”“ Millî Çaba Dönemi’nde Batı Cephesi’nde alana gelen büyümeleri anlar.”, “Türk ulusunun millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir misali olarak Tekalif-i Millîye Emirleri güzergahında yapılan uygulamaları inceleme eder.” kazanımlarını edinmiş olmaları gerekmektedir.

Sıradaki Haber :  'Çocuklara yeteri kadar bilgi verilmeli'

Dersimize ait kavramların ehemmiyeti Nisan Ayı Misal Sualleri-2′ de de karşımıza çıkmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığının misal suallerinde kesintisiz yer verdiği “Milli Bağımsızlık” kavramına yeniden vurgu yapılmıştır. Bununla beraber “Manda-Himaye”, “Ulusal Birlik ve Beraberlik”, “Milli Teşkilatlanma” gibi kavramlara da suallerde yer verilmiştir.

Genel itibariyle sualler anlama seviyesinde, bilinen bilgilerin açıklanması, transfer edilmesini gerektiren sualler karşımıza çıkmıştır. LGS’de karşımıza okuduğunu anlama, açıklama, netice çıkarma, inceleme yapma, tenkidi düşünme marifetlerimizin denetleneceği suallerle karşılaşacağımızı andırdırır çalışmalarımızı bu güzergahta yapmamız gerektiğinin ehemmiyetle altını çizmek isterim.

Din Kültürü ve Nezaket Bilgisi Nisan ayı misal sual değerlendirmesi

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Nisan ayı 2. misal suallerini araştırdığımızda suallerin Millî Eğitim Bakanlığı kazanımlarına paralel biçimde hazırlandığı, yorum ve bilgi işbirliği ile çözülebilecek yeni jenerasyon suallerden oluştuğu görülmektedir.Suallerde aktüel mevzularla kurulan irtibatlar talebeleri düşünmeye sevk etmekte ve hoş alışkanlıklar kazanmaya teşvik etmektedir. Bu sual stilleri, dersimizde işlenen bedellerle irtibatlı olarak daha kavrayışlı ve müsamahalı, hayırsever olma gibi vurgular açısından ehemmiyetlidir. Nisan ayı 2. misal suallerde yoruma dayalı ve bilgi içerikli sualler arasında balanslı dağılımın yapıldığı görünüyor. Bilgi içerikli suallerin olması imtihanda üzüntüye emelinin korunduğunu düşündürmektedir. Bu noktada talebenin suali iyi kavraması ve ona göre sualleri yanıtlandırması gerekmektedir. Misal suallerde değişik sual tiplerinin olması talebenin değişik ve eş mevzular arasında ilişki kurma kabiliyeti açısından da ehemmiyet arzetmektedir.Abdullah Albayrak Doğa Koleji Din Kültürü ve Nezaket Bilgisi Kısım Başkanı

İngilizce Nisan ayı misal sual değerlendirmesi

Yayımlanan Nisan ayı ikinci misal suallerine bakıldığında sualler talebelerin okuma-anlama hünerlerini ve sözel mana hünerlerini ölçmektedir. Talebenin idrak eforunu ortaya çıkaran ve metin tamlığını okuyarak anlam çıkarma ve yorum yapma hünerlerini ölçen sualler Nisan ayında yeniden ön tasarıya çıkmıştır. Bu stil sualler talebelerin okuduğunu anlama, metnin içeriğini açıklama, inceleme ve birleşim yapabilme hünerlerini değerlendirmektedir.
Tuba Mumcu Doğa Koleji İngilizce Kısım Başkanı
 

Sıradaki Haber :  Bakan Selçuk açıkladı! Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı